.: Kehitysalustat :.

Selaa kohtaan: Choice Script ~ Crime Dossiers ~ CYOA ~ Flash ~ Game Maker ~ HTML ~ Inform ~ Ink ja Inklewriter ~ Quest ~ Ren'Py ~ Story Nexus ~ Syväkirja ~ TADS ~ Twine ~ Unity ~ Varytale ~ Visionaire Studio ~ Xtreme Hits for Kidz

Choice Script

ChoiceScript-teokset perustuvat lukijan tekemille valinnoille. Teos on jaettu yleensä melko lyhyisiin katkelmiin, joiden lopussa on joko yksinkertainen jatka-painike tai lomakkeen muodossa oleva valinta: lukija "rastittaa" valitsemansa vaihtoehdon ja napauttaa sitten painiketta hyväksyen valinnan ja jatkaa eteenpäin. Lukijan tekemät valinnat vaikuttavat taustalla niin sanottuun statistiikkaan, jolla mitataan lukijan saavutuksia ja onnistumista teoksen sisällä. Lukija voi seurata statistiikkansa kehittymistä.

ChoiceScript on koodipohja. Se ei ole, tai sille ei ole vielä tehty editoria, kirjoittamisohjelmaa. Kirjoittaja muokkaa raakamuotoisia tekstitiedostoja. En sanoisi luomistyötä helpoksi, vaikka väitetäänkin, että aiempaa kokemusta koodaamisesta ei tarvita. Kirjoittajan on opittava ChoiceScript-kieli sekä mukauduttava ajatukseen muuttujien käytöstä, joilla statistiikka luodaan.

ChoiceScriptin luoja Dan Fabulich antaa rajoitetut oikeudet käyttää ChoiceScriptiä omien teosten tekemiseen. Niitä ei saa julkaista kaupallisesti itse. Jos teoksensa haluaa hinnoitella, täytyy se julkaista Choice of Gamesin kautta.

Choice Scriptillä toteutetut teokset linkkipankissa

Crime Dossiers

Neliosainen Crime Dossiers -sarja ilmestyi 1930-luvulla. Teokset ovat kansiomuotoisia dekkareita, joissa lukijalle esitetään poliisin tutkimusaineisto rikoksesta ja tämän pitää päätellä syyllinen. Tutkimusaineistossa on jopa konkreettisia pieniä esineitä. Tieto syyllisestä on sinetin takana teoksen lopussa.

Idea Crime Dossierseissa on vuorovaikutteinen siinä mielessä, että lukijalta vaaditaan aktiivista päättelyä ja hänelle annetaan selvä tehtävä. Niiden yläkategoriana voi pitää tehtäväkirjoja.

Crime Dossiersit linkkipankissa

CYOA

Choose Your Own Adventure -kirjat, lyhennettynä CYOA, ovat niin sanottuja alkuperäisiä valitse-oma-seikkailusi-kirjoja. Nimi on jopa tavaramerkkisuojattu. CYOA syntyi 1970-luvulla lasten iltasatutarpeisiin.

CYOA-kirjat puhuttelevat lukijaa sinä-muodossa. Lukija omaksuu päähenkilön roolin toimijana ja tekee valintoja tämän puolesta. Teokset ovat lyhytmuotoisia seikkailuja, jotka päättyvät aika äkkinäisesti, usein epäonnistumiseen. Loppuja on useita, ja idea perustuukin useampaan lukukertaan.

CYOA-sarjaan kuuluvat teokset linkkipankissa

Flash

Adoben Flash on antanut siivet monille multimediaprojekteille. Sen tarjoamia työkaluja on käytetty innokkaasti varsinkin 2000-luvun alkupuolen elektronisessa runoudessa, jonka tekijät yhdistävät tekstiin animaatiota. HTML5 on sittemmin syrjäyttänyt Flashiä ja se on joutunut epäsuosioon.

Flash-teokset linkkipankissa

Game Maker

GameMaker on pelimoottori ja ohjelmointiin käytettävä ohjelma. Se helpottaa pelintekoa huomattavasti. Sillä voi tehdä eri genrejä edustavia pelejä ja sitä on käytetty myös visual noveleiden luomiseen. Pääasiassa tekstiä tai pelkkää tekstiä sisältäviä teoksia sillä ei ole järkeä tehdä.

Game Makerillä tehdyt teokset linkkipankissa

HTML

HTML on linkitettyjen tekstien luomiseen käytetty kieli. Paitsi niin sanottuja tavallisia verkkosivustoja, sillä voi tehdä myös varsinaisia hypertekstiteoksia. Uusi HTML5-versio antaa entistä paremmat mahdollisuudet vuorovaikutteisten -ja multimediateosten luomiseen.

HTML kehitysalustana rajoittaa tai rajaa mahdollisimman vähän interaktiivisen teoksen muotoa. Se on vain "kieli".

HTML-kielellä kirjoitetut teokset linkkipankissa

Inform

Inform on tekstiseikkailupelien ohjelmointikieli, ohjelmointiympäristö ja kääntäjä. Sitä voi pitää Infocomin klassisten tekstiseikkailupelien perillisenä. Tänä päivänä Informilla tehdään muutakin kuin perinteisiä tekstiseikkailupelejä. Monet kirjallisuuden kannalta mielenkiintoiset kokeilut syntyvät sillä.

Inform sisältää oletuksen teoksesta ilmansuuntien mukaan laajenevana maailmana, jonka sisällä lukija liikkuu. Tavaraluettelo ja tavaroiden käyttö on myös teosten tavanomaisia ominaisuuksia. Informilla tehtyä teosta luetaan tekstiparserin avulla: lukija kirjoittaa käskyjä tekstikenttään.

Informilla tehdyt teokset linkkipankissa

Ink ja Inklewriter

Ink on Inkle-pelistudion kehittämä skriptikieli, joka soveltuu valintoihin perustuvien tarinoiden kirjoittamiseen. Inkillä tehtyä sisältöä voi liittää osaksi esimerkiksi Unityllä tehtyä peliä, jolloin se yhdistyy multimedia- ja kehittyneempiin dynaamisiin ominaisuuksiin.

Inklewriter on Inklen kaikkien käyttöön antama Ink-skriptikieleen perustuva kirjoittamistyökalu ja julkaisualusta. Sillä voi luoda valintoihin perustuvia tarinoita höystettynä yksinkertaisella dynaamisuudella. Kirjoittajan ei tarvitse osata koodikieltä. Inklewriterillä tehdyt teokset tallentuvat oletuksellisesti Inklen palvelimelle. Itsenäinen julkaisu palvelun ulkopuolella on luvanvaraista ja maksullista.

Inkiä käyttävät tai Inklewriterillä tehdyt teokset linkkipankissa

Quest

Quest on ohjelma tekstiseikkailujen ja valintoihin perustuvien teosten kirjoittamiseen. Käyttö ja omien teosten julkaisu, myös kaupallinen, on vapaata. Kirjoittamiskynnys on matalahko nykyaikaisen editorin ansiosta. Quest kuitenkin taipuu myös edistyneempiin ohjelmointitarpeisiin.

Questillä tehdyt teokset linkkipankissa

Ren'Py

Ren'Pyllä tehdään visual noveleita, kuvitettuja interaktiivisia tarinoita. Se tukee valintoihin perustuvia, haarautuvia tarinoita sekä multimediasisältöjä mukaan lukien animaatiot ja erilaiset tehosteet.

Kirjoittajan pitää omaksua Ren'Pyn ohjelmointikieli, joka pohjautuu Pythoniin. Jos se luonnistuu, sillä on mahdollista rakentaa myös kehittyneempiä ja pelillisiä ominaisuuksia. Ren'Py perustuu avoimeen lähdekoodin ja sitä voi käyttää vapaasti myös kaupallisesti.

Ren'Pyllä tehdyt teokset linkkipankissa

Story Nexus

Story Nexus tarkoittaa korttipelin ja roolipelin aineksia hyödyntävää teospohjaa, jossa juonivetoiset tarinat perustuvat lukijan tekemille valinnoille. Lisäksi siinä on seikkailupelin piirteitä maailmoineen ja tavaraluetteloineen. Tarinan etenemiseen vaikuttavia tekijöitä on useita ja myös onnella on sijansa.

Story Nexus -verkkopalvelussa lukijat ja kirjoittajat kohtaavat. Tarinat kirjoitetaan ja luetaan saman sivuston kautta. Kirjoittaminen ja julkaisu ei maksa mitään, ei myöskään lukeminen. Kirjoittamiskynnys on kohtalaisen korkea, mutta editori ja ohjeet auttavat. Teospohja ohjaa vahvasti luomistyötä.

Story Nexus -teokset linkkipankissa

Syväkirja

Syväkirja on Kustannusyhtiö Kirjalabyrintin interaktiivinen teoskonsepti. Se ei määrittele teoksen muotoa tai formaattia sinänsä, vaan kyse on ideasta syventää kirjaa eri tavoin. Syväkirja ei ole peli eikä multimediateos. Se on tietoinen pyrkimys auttaa vuorovaikutteisen kirjallisuuden tunnistamista ja tunnustamista yhdeksi kirjallisuuden lajiksi.

Syväkirjat linkkipankissa

TADS

TADS on tekstiseikkailupelien luomiseen käytetty ohjelmointikieli ja työkalu. Kuten perinteisissä tekstiseikkailupeleissä, TADS-teokset perustuvat maailmaan, jossa liikutaan, sekä tavaraluettelon käyttöön tehtävien suorittamiseksi. Teosta luetaan tekstiparserin avulla: lukija kirjoittaa käskyjä erityiseen tekstikenttään. Uudemmissa TADS-teoksissa käytetään multimediaa tekstin ohella. TADS on voimakkaasti ohjelmointisuuntautunut ja käytännössä edellyttää kirjoittajalta ymmärrystä ohjelmointikielissä.

TADS-teokset linkkipankissa

Twine

Twine on suosittu työkalu hypertekstuaalisten teosten kirjoittamiseen. Editorissa teos hahmottuu visuaalisesti miellekartan tavoin. Se ei vaadi ohjelmointikielen osaamista tai oppimista. Twinen käyttö on täysin vapaata eikä teosten kaupallista julkaisua ole rajoitettu.

Twine-teokset ovat HTML-muotoisia verkkosivuja, ja lukija etenee niissä linkkejä napauttamalla. Yksinkertaisten linkkien lisäksi Twine-teoksissa voi olla taustalla muuttujia ja niiden toiminnallisuutta on voitu lisätä javascriptillä.

Twine-teokset linkkipankissa

Unity

Unity on pelimoottori, jonka perustalle voi rakentaa kaksi- ja kolmiulotteisia, eri genrejä edustavia pelejä ja julkaista ne monelle eri alustalle. Unity edellyttää jonkin sen tukeman ohjelmointikielen osaamista. Unitystä on tullut 2000-luvulla hyvin suosittu.

Unityllä tehdyt teokset linkkipankissa

Varytale

Varytale on sittemmin lopetettu teospohja ja verkkotyökalu valintaperustaisten teosten kirjoittamiseen ja julkaisuun. Varytale-teoksissa on erityistä dynaaminen, muuttuva sisällysluettelo, jossa lukijan saataville tulevat tekstikatkelmat riippuvat osin hänen keräämistään "ominaisuuksista".

Varytale-teokset linkkipankissa

Visionaire Studio

Visionaire Studiolla tehdään visuaalisesti komeita 2D- ja 2.5D-point-and-click-seikkailupelejä useille eri alustoille. Se on samalla sekä editori että pelimoottori. Suunniteltu helppokäyttöiseksi jopa siinä määrin, ettei välttämättä vaadi koodaamista. Tehty grafiikka edellä.

Visionaire Studiolla tehdyt teokset linkkipankissa

Xtreme Hits for Kidz

Xtreme Hits for Kidz on 2000-luvun taitteessa ilmestynyt, lapsille suunnattu kaupallinen interaktiivinen multimediateossarja.

Xtreme Hits for Kidz -sarjaan kuuluvat teokset linkkipankissa