Muistiinpanoja kirjallisilta löytöretkiltä. Tuulen vietävänä, mutta päättäväisesti matkalla tuntemattomille maille. Teosesittelyjä ja ajatuksia interaktiivisesta kirjallisuudesta.

Haetko interaktiivista luettavaa? Selaa linkkipankin valikoimaa
    Tilaa lokiotsikot RSS-syötteenä, sähköpostiisi tai Twitteriin

.: Lokikirja :.

Vuorovaikutuksen tavat interaktiivisessa kirjallisuudessa

Linkkipankissa olen luokitellut teokset tavanomaisten kielen ja lajin lisäksi vuorovaikutuksen tavan ja kehitysalustan mukaan – nehän ovat interaktiivisen kirjallisuuden kannalta yhtä oleellisia. Luullakseni termit ja nimet selittävät itse itsensä ihan hyvin, mutta toisaalta ne voivat herättää kysymyksiä. Mitä tarkoitetaan esimerkiksi hypertekstillä omana itsenäisenä vuorovaikutuksen tapanaan tai miksi syväkirja on luokiteltu kehitysalustaksi, vaikka se ei ole kirjoittamiseen tarkoitettu ohjelma tai sidottu johonkin tiettyyn muotoon?

Lue koko merkintä

Rakennevariaatiot valintoihin perustuvissa fiktioissa

Artikkelissaan Standard Patterns in Choice-Based Games Sam Ashwell tunnistaa kahdeksan erilaista rakennetyyppiä valintoihin perustuvissa fiktioissa. Oletettu toteutustapa niille kaikille on Twine tai muu samankaltainen ohjelma. Mitä nämä erilaiset rakenteet tarkoittavat toisaalta lukijan, toisaalta kirjoittajan kannalta? Entä miten ne sopivat EPUB-muotoiseen e-kirjaan eli alustalle, joka ei tue tallennettavia tietoja eikä pysty tuottamaan dynaamista sisältöä kuten Twine-teokset?

Lue koko merkintä

EPUB-muoto ja hyperteksti

EPUB-formaatista on tullut e-kirjojen standardi, ja ihan hyvästä syystä. Se on avoin tiedostomuoto, mikä tarkoittaa, että kaikki voivat olla selvillä sen spekseistä. Ja kun kaikki vielä niitä speksejä noudattavat, niin kaikkien elämä on paljon helpompaa. Kun julkaisijat tuottavat standardin mukaisia kirjoja ja lukuohjelmat on tehty näyttämään standardin mukaisia kirjoja, ollaan synkroniassa, jossa lukijan on helppo keskittyä nauttimaan kirjoista. Mutta EPUB:issa on rajoituksensa.

Lue koko merkintä

Hypertekstikirjallisuus osa 5: Teksti jolla on juuret

Ted Nelsonin ajatukset syvästä elektronisesta kirjallisuudesta resonoivat vahvasti, joskaan ei suoralla tavalla, Kirjalabyrintin syväkirjakonseptin kanssa. Onkin palattava Nelsonin malliin: mitä se oikein tarkoittaa? Millainen tulkinta siitä olisi sovellettavissa kaunokirjallisuuteen teoksen yhtenäisyyttä menettämättä? Seuraa ensimmäinen vakava yritykseni kuvitella, mitä syvä kirja on.

Lue koko merkintä

Hypertekstikirjallisuus osa 3: Hypertekstin olemusta etsimässä

Linkit ovat hypertekstikirjallisuuden ytimessä. Linkit tekevät hypertekstikirjallisuuden. Kirjallisuudessa linkkejä voi kutsua "valinnoiksi", ja lukijan kannalta ne usein näyttävätkin siltä. Ne edustavat myös siirtymiä ja poikkeamia. Linkit ovat erityinen kerronnallinen keino. Hypertekstimuoto avaa useita erilaisia vaihtoehtoja rakentaa teos. Perinteiseen lineaariseen, suoraviivaisesti esitettyyn teokseen verrattuna hyperteksti korostaa lukijan aktiivista roolia teoksen kanssarakentajana.

Lue koko merkintä

Näytä lisää merkintöjä